Υπηρεσίες

Αρχική Υπηρεσίες

Εναλλακτικές Θεραπείες

Ο όρος εναλλακτικές θεραπείες περιλαμβάνει τις ολιστικές πρακτικές μεθόδους, που σκοπό έχουν να αντιμετωπίσουν και βελτιώσουν την ποιότητα υγείας και ζωής του ανθρώπου ενεργώντας στα φυσικά, πνευματικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά του.

Κατηγορίες